Missie

“Prikkel” is opgericht om bewustwording rondom hoogsensitiviteit te vergroten. We willen een zo groot mogelijk publiek informeren over hoogsensitiviteit als karaktereigenschap met als doel:

  • Het bevorderen van acceptatie en erkenning van deze sensitieve doelgroep
  • Het tijdig signaleren van hoogsensitiviteit op scholen, van curatief naar preventief
  • Voortijdig schooluitval voorkomen.
  • Coaching aanbieden om beter om te gaan met hoogsensitiviteit

Om dit te bewerkstelligen, richten wij ons op de doelgroepen jongeren, ouders, het onderwijs, werkgevers en gemeenten.

Voor deze doelgroepen zijn een aantal producten ontwikkeld en digitaal beschikbaar.
Ook worden er coachingstrajecten en workshops op maat aangeboden.