Aandacht voor hoogsensitiviteit studenten

Studenten van Kunst & Multimedia werken aan een uniek project om hoogsensitiviteit onder de aandacht te brengen.

Groepsfoto bewerkt hoogsensitief2Project ‘Bewustwording hoogsensitiviteit’
Hoogsensitiviteit bij jongeren kan een oorzaak van schooluitval zijn. Hoe voorkom je dit? Het project bewustwording hoogsensitiviteit is uniek, omdat er op veel scholen weinig tot geen aandacht is voor hoogsensitiviteit. Daarnaast zijn veel van de studenten die meewerken aan het project zelf hoogsensitief en dus ervaringsdeskundig! Het project zal eind juli of begin augustus zijn afgerond.

Studenten slaan de handen ineen
In totaal werken dertien studenten van de opleidingen Evenementenorganisatie, Art & Design, Audio Visuele productie en Mediavormgeving mee aan het project. Zij realiseren in samenwerking met Lydia Torsing van Denk Vitaal coaching diverse producten die kunnen bijdragen tot meer kennis van en inzicht in hoogsensitiviteit. Ze maken onder andere een audio-comic, een onlinemagazine, een game-app en een hand-out voor professionals in het onderwijs. Daarnaast komt er een informatieve website zodat niet alleen de opleiding zelf, maar ook andere studenten, ouders/verzorgers, professionals in het onderwijs en bij gemeenten, stagebedrijven en werkgevers hiervan kennis kunnen nemen en er hun voordeel mee kunnen doen.

Hoogsensitiviteit
Uit de praktijk blijkt dat het niet (h)erkennen van hoogsensitiviteit als gevolg kan hebben dat een student niet tot zijn recht komt op zijn/haar opleiding en zijn/haar talenten daarom niet benut. Hoogsensitiviteit kenmerkt zich onder andere door een andere manier van waarnemen, informatie verwerken en leren. Gebrek aan goede begeleiding kan leiden tot het vroegtijdig verlaten van de opleiding. Door te begrijpen wat hoogsensitiviteit is en hier op de juiste manier mee om te gaan, kun je schooluitval voorkomen. Een hoogsensitieve student kan een waardevolle stagiair(e) en toekomstige werknemer worden.

Ben je nieuwsgierig geworden naar dit project en wil je meer informatie of wil je zelf een steentje bijdragen? Neem dan contact op met Lydia Torsing van Denk Vitaal coaching via 06-55343408 of info@denkvitaal.nl