Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.